Tìm kiếm
196.650

tỷ đồng là con số doanh thu năm 2014 của Viettel

42.200

tỷ đồng là con số lợi nhuận trước thuế của Viettel năm 2014

16.000

Năm 2014, Viettel là tập đoàn nộp ngân sách nhà nước số 1 Việt Nam, với 16.000 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước

293.500

là tổng km cáp quang của Viettel trên toàn thế giới, đủ để quấn quanh 7 vòng Trái đất

11.500

là km cáp ngầm của Viettel trên toàn thế giới, đủ để quấn quanh vòng Mặt trăng

Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Địa chỉ: số 1 – Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội.
T: 046.2880000
F: 046.2660446
 
Tổng Giám đốc: Đỗ Minh Phương
 
Cung cấp:
Dịch vụ di động (2G, 3G, và EDGE).
Dịch vụ điện thoại cố định có dây và không dây.
Internet băng rộng (ADSL, FTTH, Wimax).
Dịch vụ cho thuê kênh nội hạt, thuê kênh đường dài trong nước, thuê kênh quốc tế, dịch vụ mạng riêng ảo (VPN).
Kinh doanh thiết bị đầu cuối kèm dịch vụ (DCOM 3G, Iphone, BlackBerry, Sumo…).
 
Ưu thế: 
Vùng phủ rộng nhất (với hơn 51.000 trạm BTS (2G và 3G), GPRS phủ toàn quốc).
Kênh phân phối lớn nhất đến tận làng xã, cung cấp tới 100% người dân Việt Nam.
Đội ngũ gần 30.000 nhân viên địa bàn tại xã, phường trên cả nước.
Hội tụ cố định – di động – Internet.